2020.02.09

Trumpai apie esminius Prezidento kanceliarijos siūlomus Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimus:

  • Politinio (asmeninio) pasitikėjimo tarnautojai ir politikai, negalėtų būti Komisijos nariais ar ekspertais bei stebėtojo teisėmis dalyvauti posėdžiuose.
  • VPT patikrinusi žinias, išduotų pirkimų specialisto pažymėjimą. Komisijos nariu turėtų būti skiriamas bent vienas asmuo, turintis VPT išduotą galiojantį pirkimų specialisto pažymėjimą (panaši nuostata turbūt bus taikoma ir VP organizatoriui).
  • Apie mažos vertės pirkimą galės būti neskelbiama, kai numatoma pirkimo sutarties vertė bus mažesnė kaip 30 000 € be PVM (buvo 10 000 €). Neskelbiama apklausėlė būtų paprastesnė ir efektyvesnė. Mažesni krūviai įstaigoms.
  • Mažos vertės pirkimuose, jeigu sutarties vertė būtų iki 10 000 € be PVM, tokia sutartis galėtų būti sudaroma žodžiu (buvo 3 000 €). Mažiau popierizmo.
  • Siekiant užtikrinti efektyvią centralizuotų pirkimų veiklą PO privalėtų sudaryti centralizuotų pirkimų veiklos sutartį su CPO ir teikti jai pirkimų planus. CPO būtų centrinės (universalios), sektorinės, regioninės, įmonių pagrindu sudarytos ir t. t. Pvz., mažiau kūrybinių kančių darželio arba kultūros centro ūkvedžiui. Regionuose didesnės vertės pirkimus galėtų atlikti CPO arba steigėjai.
  • Privalomas ikiteisminis ginčų nagrinėjimas vyktų VPT, nors šiuo metu TM siūlo nepriklausomos viešųjų pirkimų ginčų komisijos steigimą. Siekiama ginčuose daugiau ekspertinio profesionalumo.

https://www.lrp.lt/lt/ziniasklaidos-centras/naujienos/prezidentas-teikia-konsultacijai-viesuju-pirkimu-istatymo-pataisas/33658