2020.02.06

Siūloma grąžinti viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimo komisijos institutą

Teisingumo ministerijos iniciatyva yra svarstoma grąžinti viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimo komisijos institutą viešuosiuose, gynybos ir saugumo srities bei komunalinio sektoriaus pirkimuose.

NVPPA pastebi, kad:

1. Siūlomas ginčų komisijos modelis yra panašus į 2000 2004 m. veikusios Nepriklausomos viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimo komisijos modelį. Todėl būtina atsižvelgti į šio dešimtmečio poreikius.

2. Labai svarbu užtikrinti Ginčų komisijos ir jos narių nepriklausomumą bei sumažinti galimą institucinę bei politikų įtaką. Todėl, nors ir brangesnis valstybės biudžetui variantas, bet Ginčų komisija turi būti ne Viešųjų pirkimų tarnybos padalinys, bet viešasis juridinis asmuo – valstybės biudžetinė įstaiga.

3. Dėl VPĮ VII skyriaus projekte nustatyto Ginčų komisijos sudarymo tvarkos, atsiranda rizika šiai komisijai būti įtakojamai politikų. Siekiant išvengti tokių atveju, rekomenduojami keli būdai. Pirma, pagal siūlomus reikalavimus ir kriterijus, atrinkti visus norinčius kandidatus ir viešais skelbti galimai paskiriamų komisijos narių sąrašus, t. y. Ginčų komisijos narius galėtų pasirinkti ginčo šalys iš minėto sąrašo savarankiškai. Antra, kandidatus į Ginčų komisiją galėtų teikti ne tik politikai (institucijos), bet ir nevyriausybinės organizacijos.

4. Ginčų komisijos nariai privalės atitikti įstatymų nustatytus reikalavimus, būtinus leidimui dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija arba su verslui svarbia, konfidencialia informacija. Reikalingi pasiūlymai kaip užtikrinti šios komisijos narių apsaugą nuo įtakos ir tyrimu metu sužinotos informacijos konfidencialumo užtikrinimo mechanizmą.

5. Ginčų komisijoje skundai turėtų būti nagrinėjami rašytinio proceso tvarka, ginčo šalims nedalyvaujant, su konkrečiai nurodytais išimčių atvejais. Skundai ir kiti dokumentai Ginčų komisijai turėtų būti pateikti tik elektroniniu būdu (naudojant pasirinktą el. platformą).

6. Neriboti Ginčų komisijos sprendimų apskundimo (apeliacijos). Nesudaryti teisinių spragų Ginčų komisijai nepagrįstai atsisakyti nenagrinėti ar vilkinti skundų nagrinėjimą. Išlaikyti visas dabar esančias teisminio nagrinėjimo instancijas.

Pateikiamas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 VII skyriaus pakeitimo įstatymo projektas.

e-seimas.lrs.lt