2020.03.17

Seimas skubos tvarka priėmė Viešųjų pirkimų įstatymo 46 ir 72 straipsnių (VPĮ) pakeitimus.

© DELFI / Domantas Pipas
VPĮ 46 str. 5 d. pakeitimu, numatyta galimybė tarptautiniuose ar supaprastintuose pirkimuose netaikyti tiekėjams, t. y. nenustatyti pirkimo dokumentuose privalomų pašalinimo iš pirkimo pagrindų tais atvejais, kai būtina užtikrinti viešojo intereso apsaugą, įskaitant visuomenės sveikatos ir aplinkos apsaugą.

Pažymėtina, VPĮ nėra pateikta viešojo intereso apsaugos sąvoka arba nuoroda į tokią kituose teisės aktuose. Plačiąja prasme visais atvejais perkančiosios organizacijos turi užtikrinti viešąjį interesą, todėl minėto VPĮ 46 str. 5 d. nuostatos turėjo būti suformuluotos aiškiau, kad vėliau Viešųjų pirkimų tarnybai ar teismams nereikėtų aiškinti šių išimčių taikymų sąlygų. Pvz., esant šalyje nepaprastai padėčiai, kilus pandemijoms (epidemijoms), stichinėms nelaimės ar pan. Kitu atveju VPĮ 46 st. 5 d. nuostata gali būti piktnaudžiaujama.

Pastaba: mažos vertės pirkimuose nėra privaloma taikyti VPĮ 46 str. nuostatas, nei taikyti pašalino pagrindų ar tikrinti kvalifikaciją.

VPĮ 72 str. 3 d. pakeitimu supaprastinamas tarptautinių neskelbiamų derybų vykdymas, esant ypatingai skubai ir nenumatytoms aplinkybėms. Todėl šis pakeitimas yra aktualesnis didelės vertės viešuosius pirkimus vykdančioms perkančiosioms organizacijoms.

Pastebėtina, kad Lietuvoje dauguma perkančiųjų organizacijų vykdo tik mažos vertės pirkimus, kurie nėra sudėtingi, todėl pirkimo organizatoriaus atliekami greitai ir paprastai.

Kadangi egzistuoja visos priemonės organizuoti nuotolinį darbą ir pirkimus vykdyti elektroninėje erdvėje. Svarbiausias dėmesys turi būti skiriamas į pirkimo objekto specifiką karantino sąlygomis, sutarties vykdymo ypatumus (vykdymo stebėsena) ir bendradarbiavimą su tiekėju.

http://vpt.lrv.lt

© DELFI / Domantas Pipas