2021.02.01

NVPPA valdybos nariai pakviesti vesti renginį „VIEŠIEJI PIRKIMAI 2021“

Renginys „VIEŠIEJI PIRKIMAI 2021“

NVPPA dėkoja visiems dalyvavusiems renginyje „VIEŠIEJI PIRKIMAI 2021“.
Taip pat dėkojame mūsų asociacijos valdybos nariams – diskusijos dalyvei Vaidai Genytei ir renginio vedėjui .

Asociacija kviečia jungtis visus kurie nori aktyviai prisidėti prie viešųjų pirkimų politikos ir gerosios praktikos kūrimo bei kompetencijos kėlime.
Asociacija šiais metais planuoja daugiau renginių, skirtų viešųjų pirkimų praktikams.