2020.03.02

Nuo 2024 m. turėtų pilnai veikti naujoji Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema – „Saulė“ CVP IS 2.0.

Lietuvoje viešųjų pirkimų sistemoje yra daugiau skaidrumo nei savivaldybių viešinamoje informacijoje apie nekilnojamąjį turtą. Tikimės, kad Viešųjų pirkimų tarnybai (VPT) , su savo partneriais, pavyks sukurti visus poreikius atitinkančią Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą – CVP IS 2.0 Saulė - Viešųjų pirkimų informacinės sistemos modernizavimas.

Lietuvoje viešųjų pirkimų sistemoje yra daugiau skaidrumo nei savivaldybių viešinamoje informacijoje apie nekilnojamąjį turtą. Tikimės, kad Viešųjų pirkimų tarnybai (VPT) , su savo partneriais, pavyks sukurti visus poreikius atitinkančią Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą CVP IS 2.0 Saulė – Viešųjų pirkimų informacinės sistemos modernizavimas.

Ši naujoji platforma bus ne tik elektroninių pirkimų vykdymo priemonė, bet ir bus naudojama pirkimo sutarčių stebėsenai, pirkimų planavimui bei organizavimui ir pan. Kitu atveju nėra tikslo valstybei išleisti milijonus sistemų kūrimui, nes tokių, jau sukurtų sistemų rinkoje gali pasiūlyti verslas už mažesnę kainą. Pvz., kaip ukrainietiška platforma Prozorro https://prozorro.gov.ua, kurioje viešinamos net tiekėjų pretenzijos ir atsakymai į jas.

Dėkojame VPT už pastangas įtraukti visą viešųjų pirkimų bendruomenę kurti naująją CVP IS 2.0 Saulė platformą ir ypatingai VPT vadovei už šiltą priėmimą ir bendradarbiavimą.

Didžiausią naudą iš technologijų ir sistemų gausime tuomet, kai į kūrimo procesą įtrauksime produkto naudotojus, geriausiai žinančius, kokie funkcionalumai turėtų būti sistemoje.

Viešųjų pirkimų tarnyba organizavo Viešųjų pirkimo informacinės sistemos modernizavimo susitikimą su perkančiosiomis organizacijomis ir tiekėjais.

 

Perkančiųjų organizacijų (PO) TOP 3:

TOP1: procedūrų forminimo optimizavimas (integracijos, šablonai, ne dokumentams)

TOP2: Pasiūlymų viešinimas

TOP3: Pasiūlymų vertinimas (integracijos, automatinis sutikrinimas, ne dokumentams)

 

Tiekėjų TOP 3:

TOP1: Pirkimų planas (viešumas, detalumas ir keitimo follow up’)

TOP2: Rinkos konsultacija (aiškumas ir viešumas)

TOP3: Visapusiška integracija su ES (nuo e-parašo iki sutarties pasirašymo)

Dalyvių iškelti siūlymai jau įtraukti į preliminarią techninę specifikaciją. Ji bus skelbiama viešai, todėl kiekvienas galės dar kartą pateikti savo siūlymus ir rekomendacijas.

„Saulė“ CVP IS 2.0.