2021.07.14

Nacionalinė viešųjų pirkimų praktikų asociacija – įtakdarė teisėkūroje

SKAIDRIS

Skaidrumas yra vienas pagrindinių principų viešuosiuose pirkimuose.
Nacionalinė viešųjų pirkimų praktikų asociacija (NVPPA) pateikė prašymą registruoti ją Skaidrių teisėkūros procesų informacinėje sistemoje (SKAIDRIS), kaip darančią įtaką teisėkūrai, t. y. mūsų asociacija yra įtakdarė teisėkūroje.