2020.04.16

Komentaras dėl darbų viešųjų pirkimų problematikos

Karantino metu spaudoje atsiranda klaidinančių straipsnių apie viešuosius pirkimus. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad iš esmės Viešųjų pirkimų įstatymas (VPĮ) nebuvo keistas, o pačios viešųjų pirkimų (VP) procedūros nepasikeitė.

VP procedūros prasideda – VP paskelbus skelbimą ar išsiuntus kvietimą tiekėjui į neskelbiamą pirkimą. VP procedūros baigiasi – nutraukus VP procedūras, negavus pasiūlymų ar sudarius VP sutartį. Todėl VP planavimas, organizavimas, projektų vykdymas ir kiti panašūs procesai, nėra siaurąja prasme VP. Todėl jeigu efektyviai vystomas ar administruojamas projektas, dėl to negalima kaltinti VPĮ nuostatas.

Greitu metu valstybė ir savivaldybės bei jų įstaigos ir įmonės peržiūrės šių metų biudžetus ir dėl sumažėjusių pajamų, bus sumažinta ar išbraukta dalis metų pradžioje suplanuotų išlaidų (investicijų). Todėl ir darbų viešųjų pirkimų apimtys mažės, dėl sumažėjusio finansavimo.

Nėra tokios sąvokos kaip pirkimų greitinimas. VPĮ yra nustatyti terminai. Todėl greičiau, t. y. efektyviau gali vykt tik pasiūlymų vertinimas arba pasiruošimas konkursams, bet ne „peršokimas“ per privalomas procedūras, tiek pagal LT, tiek pagal ES teisę.

VPĮ yra nustatyti atvejai kada galima vykdyti neskelbiamą VP, bet šios sąlygos apima tuos atvejus, jei Vilniuje reikėtų per kelias savaites pastatyti naują ligoninę ar pabaigti pradėtas ar papildomas statybas. Tad konkurencingais skelbiamais konkursais turėtų būti suinteresuoti patys rangovai, nes nebus jokių teisingų darbų užsakymų dalybų, apie juos neskelbiant.

VPĮ nustatytų procedūrų terminų trumpinimas būtų žalingas patiems rangovams. Pvz., tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui (supaprastintame pirkime, kurių darbų VP sutarties vertės dažniausia tarp 60 tūkst. ir 5,3 mln. eurų su PVM) per per 5 d. d. Sunku patikėti, kad rangovai norėtų trumpesnių peržiūros procedūros terminų.

Taip pat, pvz., supaprastintame pirkime pasiūlymų pateikimo terminas  7 d., o mažos vertės pirkime – 3 d. d. Abejotina, jog, pvz., miesto skersgatvio kapitalinio remonto rangos darbų konkursui pasiruošti užtektų keturių dienų. Įvairūs VP procedūriniai terminai yra 5-3 d. d., tad per tiek laiko rangovams reikia užduoti klausimus, patiems atsakyti į paklausimus, pateikti dokumentus, įsigilinti į objektą ir t. t.

Atsižvelgiant į pateiktus paaiškinimus matyti, kad dėl susidariusios situacijos kaltinti VPĮ nuostatas yra neteisinga. VPĮ yra keistas virš keturių dešimčių kartų ir jo galiojimo laikotarpiu, tai trečioji krizė.

Įšaldyti statybos viešųjų pirkimų projektai yra ne dėl VPĮ nuostatų kaltės, o dėl viešojo sektoriaus sprendimų.