National Association of Procurement Practitioners

Nacionalinė viešųjų pirkimų praktikų asociacija

Apie mus

ASOCIACIJOS MISIJA IR TIKSLAI

Nacionalinės viešųjų pirkimų praktikų asociacijos misija – siekti Lietuvos viešųjų pirkimų proceso efektyvumo ir skaidrumo didinimo bei problemų viešinimo ir sprendimo; koordinuoti asociacijos narių veiklą patirties dalijimuisi ir kvalifikacijos kėlimui siekiant profesionalumo; atstovauti asociacijos narių bendriesiems interesams.

Nacionalinės viešųjų pirkimų praktikų asociacijos veiklos tikslai ir uždaviniai:

 • aktyviai plėtoti Nacionalinės viešųjų pirkimų praktikų asociacijos veiklą, siekiant efektyvinti ir skaidrinti viešųjų pirkimų procesą;
 • atstovauti Nacionalinės viešųjų pirkimų praktikų asociacijos ir jos narių interesams valstybės ir savivaldybių institucijose bei tenkinti kitus viešuosius interesus;
 • kelti viešųjų pirkimų specialistų prestižą, teikti nariams įvairiapusę informaciją ir pagalbą;
 • gilinti profesines žinias, palaikyti tvirtus narių tarpusavio ryšius;
 • vienyti narius bendrai veiklai, padėti jiems keistis informacija, stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą, dalintis patirtimi ir žiniomis;
 • organizuoti bei koordinuoti konferencijas, seminarus;
 • skaityti viešas paskaitas, publikuoti straipsnius, kurti skaitmenines duomenų bazes;
 • atstovauti Asociacijai įvairiuose renginiuose;
 • atstovauti nepriklausomai viešųjų pirkimų sričiai;
 • inicijuoti, teikti pasiūlymus, pastabas, nuomones su viešaisiais pirkimais susijusių teisės aktų kūrimo, keitimo klausimais;
 • bendradarbiauti su valstybinėmis institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis, užsienio šalių organizacijomis;
 • teikti Asociacijos nariams informaciją apie organizuojamus renginius (konferencijas, seminarus, mokymus ir pan.) Lietuvoje ir užsienyje;
 • deleguoti narius į įvairias konferencijas, daryti jose pranešimus;
 • skatinti Asociacijos narių tobulėjimą, kelti jų profesinį lygį bei kvalifikaciją, organizuoti mokymus bei kvalifikacijos kėlimą;
 • skatinti narių pilietinį aktyvumą, iniciatyvumą, savarankiškumą ir kūrybiškumą;
 • vykdyti kitą, Lietuvos Respublikos įstatymams bei šiems įstatams neprieštaraujančią, veiklą, siekiant aukščiau išvardytų tikslų.
NAUJIENOS

2021.02.01

NVPPA valdybos nariai pakviesti vesti renginį „VIEŠIEJI PIRKIMAI 2021“

2020.04.16

Komentaras dėl darbų viešųjų pirkimų problematikos

© DELFI / Domantas Pipas

2020.03.17

Seimas skubos tvarka priėmė Viešųjų pirkimų įstatymo 46 ir 72 straipsnių (VPĮ) pakeitimus.

2020.03.02

Nuo 2024 m. turėtų pilnai veikti naujoji Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema – „Saulė“ CVP IS 2.0.

2020.02.27

Komentaras apie Europos Sąjungos Komisijos (Komisija) atliktą Lietuvos iššūkių analizę viešųjų pirkimų srityje.

2020.02.09

Trumpai apie esminius Prezidento kanceliarijos siūlomus Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimus:

2020.02.06

Susitikimas Europos Komisijos atstovybėje

2020.02.06

Siūloma grąžinti viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimo komisijos institutą

2020.01.10

Susitikimas dėl bendradarbiavimo Lietuvos statybininkų asociacijoje

2019.11.12

Susitikimas dėl bendradarbiavimo Valstybės kontrolėje