National Association of Procurement Practitioners

Nacionalinė viešųjų pirkimų praktikų asociacija

Apie mus

ASOCIACIJOS MISIJA IR TIKSLAI

Nacionalinės viešųjų pirkimų praktikų asociacijos misija – siekti Lietuvos viešųjų pirkimų proceso efektyvumo ir skaidrumo didinimo bei problemų viešinimo ir sprendimo; koordinuoti asociacijos narių veiklą patirties dalijimuisi ir kvalifikacijos kėlimui siekiant profesionalumo; atstovauti asociacijos narių bendriesiems interesams.

Nacionalinės viešųjų pirkimų praktikų asociacijos veiklos tikslai ir uždaviniai:

 • aktyviai plėtoti Nacionalinės viešųjų pirkimų praktikų asociacijos veiklą, siekiant efektyvinti ir skaidrinti viešųjų pirkimų procesą;
 • atstovauti Nacionalinės viešųjų pirkimų praktikų asociacijos ir jos narių interesams valstybės ir savivaldybių institucijose bei tenkinti kitus viešuosius interesus;
 • kelti viešųjų pirkimų specialistų prestižą, teikti nariams įvairiapusę informaciją ir pagalbą;
 • gilinti profesines žinias, palaikyti tvirtus narių tarpusavio ryšius;
 • vienyti narius bendrai veiklai, padėti jiems keistis informacija, stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą, dalintis patirtimi ir žiniomis;
 • organizuoti bei koordinuoti konferencijas, seminarus;
 • skaityti viešas paskaitas, publikuoti straipsnius, kurti skaitmenines duomenų bazes;
 • atstovauti Asociacijai įvairiuose renginiuose;
 • atstovauti nepriklausomai viešųjų pirkimų sričiai;
 • inicijuoti, teikti pasiūlymus, pastabas, nuomones su viešaisiais pirkimais susijusių teisės aktų kūrimo, keitimo klausimais;
 • bendradarbiauti su valstybinėmis institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis, užsienio šalių organizacijomis;
 • teikti Asociacijos nariams informaciją apie organizuojamus renginius (konferencijas, seminarus, mokymus ir pan.) Lietuvoje ir užsienyje;
 • deleguoti narius į įvairias konferencijas, daryti jose pranešimus;
 • skatinti Asociacijos narių tobulėjimą, kelti jų profesinį lygį bei kvalifikaciją, organizuoti mokymus bei kvalifikacijos kėlimą;
 • skatinti narių pilietinį aktyvumą, iniciatyvumą, savarankiškumą ir kūrybiškumą;
 • vykdyti kitą, Lietuvos Respublikos įstatymams bei šiems įstatams neprieštaraujančią, veiklą, siekiant aukščiau išvardytų tikslų.
NAUJIENOS

2020.04.16

Komentaras dėl darbų viešųjų pirkimų problematikos

© DELFI / Domantas Pipas

2020.03.17

Seimas skubos tvarka priėmė Viešųjų pirkimų įstatymo 46 ir 72 straipsnių (VPĮ) pakeitimus.

2020.03.02

Nuo 2024 m. turėtų pilnai veikti naujoji Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema – „Saulė“ CVP IS 2.0.

2020.02.27

Komentaras apie Europos Sąjungos Komisijos (Komisija) atliktą Lietuvos iššūkių analizę viešųjų pirkimų srityje.

2020.02.09

Trumpai apie esminius Prezidento kanceliarijos siūlomus Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimus:

2020.02.06

Susitikimas Europos Komisijos atstovybėje

2020.02.06

Siūloma grąžinti viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimo komisijos institutą

2020.01.10

Susitikimas dėl bendradarbiavimo Lietuvos statybininkų asociacijoje

2019.11.12

Susitikimas dėl bendradarbiavimo Valstybės kontrolėje